Úvod

Oblast techniky

Technické řešení se týká oblasti zařízení pro ohřev vzduchu nebo vody s využitím sluneční energie.

  Zařízení k ohřevu vzduchu je konstruováno jako multifunkční. Princip spočívá na ohřevu vzduchu prostřednictvím sluneční energie, přičemž je za pomoci vzduchu vedeného tryskami absorbováno teplo ve vakuové trubici a dopraveno pomocí ventilátoru a plastových izolovaných trubic o průměru cca 10 cm do vytápěného - vysušovaného prostoru.

  Využití je vhodné pro sklepy, hospodářské budovy se zvířaty, domy postižené povodněmi, skleníky a další zařízení postižené vlhkostí a plísněmi. Obzvláště za účelem likvidace plísní ve vlhkých prostorách jsou v tomto zařízení nainstalována elektrická tělesa -zařízení 220V/16A. Tato odporová tělíska jsou vložena do měděných trysek, které při zahřátí dokáží spolehlivě likvidovat různé druhy plísní v domech, sklenících apod. Vědci se SRN potvrzují velmi dobré výsledky hubení plísní prostřednictvím rozžhavených měděných elektrotěles, neboť se zde uvolňují mědňaté prvky, které spolehlivě plísně a bakterie hubí.
   V tomto zařízení pro ohřev vzduchu jsou použity měděné trysky jako elektrická tělesa o příkonu 2500W při napětí 220V. Výkony a osazení měděných trysek se dají vložit do zařízení až do např. 6kW. Jelikož zařízení při použití vakuových trubic má i za mrazu pouze 5% ztráty, bude moci vysoušet i v nočních hodinách, kdy může být zapojeno v el. síti. Samozřejmě musí el. instalace splňovat příslušné normy el. zařízení a bezpečnosti.

 

Toto zařízení je navrženo ve dvou variantách:

  1. Instalace zařízení napevno - na fasádě, na střeše, na terase apod.
  2. Mobilní zařízení na kolečkách - posuvné dle možnosti v terénu, výhoda je prodloužení doby ohřevu na slunci a vyšší výkon zařízení

Fotogalerie