Popis

Podstata technického řešení

Uvedené nedostatky popsané v článku STAV do značné míry odstraňuje zařízení k ohřevu vzduchu nebo vody, tvořené páteřní trubicí, soustavou tyčových trysek, soustavou dvojstěnných vakuových skleněných trubic, izolovaným krytem pro uložení páteřní trubice a zdrojem tlakového vzduchu či tlakové vody podle tohoto technického řešení, jehož podstata spočívá v tom, že k páteřní trubici, tvořené výhodně trubkou t teplovodného materiálu, je kolmo a/nebo šikmo vůči její podélné ose připojena alespoň jedna řada tyčových trysek, vyrobených výhodně rovněž z teplovodného materiálu, uspořádaných výhodně v jedné rovině a s pravidelnými rozestupy, přičemž páteřní trubka je uložena v prostoru vytvořeném izolovaným krytem, a je orientována vodorovně nebo svisle, když tyčové trysky jsou uloženy ve dvojstěnných vakuových skleněných trubicích shodně s podélnými osami těchto dvojstěnných vakuových skleněných trubic, přičemž dvojstěnné vakuové skleněné trubice jsou jednou svou otevřenou stranou odebíratelně zapojeny do vnitřního prostoru izolovaného krytu prostřednictvím otvorů, vytvořených v plášti izolovaného krytu páteřní trubice, a druhá strana těchto dvojstěnných vakuových skleněných trubic je vzduchotěsně uzavřena, když k jedné straně páteřní trubice je připojen vstup tlakového vzduchu nebo tlakové vody, a na druhé straně páteřní trubice je k jejímu krytu připojen výstup pro odvod ohřátého vzduchu nebo ohřáté vody. Odvod ohřátého vzduchu je ve výhodném provedení vyveden přímo do prostoru k vysoušení, nebo je připojen k dalšímu zařízení pro zpracování tohoto ohřátého vzduchu, a odvod ohřáté vody je přiveden k výměníku či bojleru a dále zapojen do požadovaného okruhu teplé vody vyhřívacího systému.

  Zařízení k ohřevu vzduchu nebo vody podle tohoto technického řešení umožňuje temperovat nebo vysoušet určený prostor či odebírat teplou vodu pro další použití. Zařízení je výhodné používat zejména v období podzimu a na jaře, kdy není nutné používat plné vytápění objektu a pro jeho temperaci stačí teplo získané zařízením k ohřevu vzduchu nebo vody podle tohoto technického řešení.