Stav

Dosavadní stav

Doposud se k ohřevu vzduchu nebo vody s využitím sluneční energie používají zejména sluneční kolektory různé konstrukce.

  Nejznámějšími a nejjednoduššími slunečními kolektory jsou kolektory tvořené dutinkovou textilií opatřenou z obou stran nánosem plastické hmoty, zejména PVC, PU či jejich kopolymerů, plněné vodou, která proudí nuceně nebo samovolně dutinkami vytvořenými v textilii, a při tomto proudění se ohřívá vlivem slunečního záření. Nevýhodou těchto řešení je poměrně nízká účinnost, protože ohřev vody nastává pouze při slunečním svitu.

  Dalším známým řešením jsou tzv. fotovoltaické články, které využívají sluneční svit k přeměně na elektrickou energii a tu pak následně na energii tepelnou. Nevýhodou těchto řešení je zejména vyšší cena při instalaci a zejména nutnost připojení na rozvodnou elektrickou síť v případě použití větší soustavy těchto fotovoltaických článků.

  Známé jsou rovněž solární panely, tvořené plochými tlakovými nebo vakuovými trubicovými slunečními kolektory. Jako tepelná izolace je v těchto systémech většinou využíváno vakuum, které se nachází mezi skleněnými částmi plochých tlakových kolektorů nebo mezi trubicemi vakuových trubicových kolektorů. Účinnější trubicové systémy se užívají pro jejich nízké tepelné ztráty a také pro jejich vyšší využitelnost, protože teplo z nich lze získávat i při velmi slabém slunečním záření, stejně tak i při nízkých venkovních teplotách, i pod 0 0C. Základní panel va-kuových trubicových kolektorů je tvořen soustavou dvojstěnných vakuových skleněných trubic, kterými je vedena kovová trubice pro přenos získaného tepla, jednou svou stranou upevněnými k akumulační části panelu, kde se teplo přenáší na teplovodnou kapalinu a touto kapalinou je přenášeno k výměníku a dále do vyhřívacího systému.

  Každé z použitých řešení má své specifické vlastnosti, které ho v konkrétním případě zvýhod-ňují před jinými řešeními, nebo naopak mají své nedostatky, které omezují jejich použití. Nevýhodou se jeví hlavně složitost většiny řešení, neboť kolektorové systémy musí být ve vět-šině případů doplněny dalšími regulačními a bezpečnostními prvky.

Fotogalerie