Nároky

Nároky na ochranu

1. Zařízení k ohřevu vzduchu nebo vody, tvořené páteřní trubicí (1) soustavou tyčových trysek (3), soustavou dvojstěnných vakuových skleněných trubic (2), izolovaným krytem (4), a zdrojem tlakového vzduchu či tlakové vody, vyznačující se tím , že k páteřní trubici (1), uložené v prostoru vytvořeném izolovaným krytem (4), je kolmo a/nebo šikmo vůči její podélné ose připojena alespoň jedna řada tyčových trysek (3), uspořádaných v jedné rovině a v pravidelných rozestupech, přičemž páteřní trubka (1) je orientována vodorovně nebo svisle, a tyčové trysky (3) jsou uloženy shodně s podélnými osami dvojstěnných vakuových skleněných trubic (2) v těchto dvojstěnných vakuových skleněných trubicích (2), přičemž dvojité skleněné trubice (2) jsou jednou svou otevřenou stranou odebíratelně zapojeny do prostoru vytvořeného izolovaným krytem (4) páteřní trubice (1) pomocí otvorů, vytvořených v plášti izolovaného krytu (4), a druhá strana těchto dvojstěnných vakuových skleněných trubic (2) je vzduchotěsně uzavřena.

 

2. Zařízení k ohřevu vzduchu nebo vody podle nároku 1., vyznačující se tím , že k jedné straně páteřní trubice (1) je připojen vstup (5) tlakového vzduchu nebo tlakové vody, a na druhé straně páteřní trubice (1) je k jejímu izolovanému krytu (4) připojen výstup (6) pro odvod ohřátého vzduchu nebo ohřáté vody.

 

3. Zařízení k ohřevu vzduchu nebo vody podle nároku 2. , vyznačující se tím, že zdrojem tlakového vzduchu je ventilátor a/nebo kompresor, a že odvod ohřátého vzduchu je vyveden přímo do prostoru k vysoušení, nebo je připojen k dalšímu zařízení pro zpracování tohoto ohřátého vzduchu.

 

4. Zařízení k ohřevu vzduchu nebo vody podle nároku 2., vyznačující se tím , že zdrojem tlakové vody je čerpadlo, a že odvod ohřáté vody je přiveden k výměníku či bojleru a dále zapojen do požadovaného okruhu teplé vody vyhřívacího systému.

 

5. Zařízení k ohřevu vzduchu nebo vody podle nároku 1. a 2., vyznačující se tím , že páteřní trubice (1) a tyčové trysky (3) jsou vyrobeny z teplovodného materiálu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie