Princip

Přehled obrázků na výkresech

Technické řešení bude blíže vysvětleno pomocí výkresů, na nichž je zobrazeno zařízení k ohřevu vzduchu nebo vody. Na OBR. 1 je znázorněno jednořadé zařízení k ohřevu vzduchu nebo vody s dvojstěnnými vakuovými skleněnými trubicemi usazenými kolmo vůči páteřní trubce v čelním pohledu, OBR. 2 znázorňuje totéž zařízení v pohledu bočním, OBR. 3 znázorňuje dvouřadé zařízení k ohřevu vody s dvojstěnnými vakuovými skleněnými trubicemi usazenými kolmo vůči páteřní trubce v pohledu axonometrickém, a OBR. 4 znázorňuje jednořadé zařízení k ohřevu vzduchu nebo vody s dvojstěnnými vakuovými skleněnými trubicemi usazenými vůči páteřní trubce šikmo.

 

Fotogalerie