Provedení

Příklady provedení

Př. 1. Zařízení k ohřevu vzduchu podle OBR. 1 a OBR. 2 je tvořeno páteřní trubicí 1 pro rozvod vzduchu, orientovanou vodorovně, k níž je kolmo k ose páteřní trubky 1 a v jedné rovině v pravidelných rozestupech pevně připojena jedna řada tyčových trysek 3, tvořící tak vertikálně uloženou soustavu tyčových trysek pro rozvod vzduchu určeného k ohřevu. Každá z tyčových trysek 3 je uložena ve dvojstěnné vakuové skleněné trubici  z borosilikátového skla, opatřené vnitřním povlakem pro zvýšení absorbování slunečního tepla.
Tyčové trysky 3 jsou ve dvojstěnných vakuových skleněných trubicích uloženy shodně s podélnými osami těchto dvojstěnných vakuových skleněných trubic 2. Páteřní trubice 1 je uložena v izolovaném krytu 4, do něhož je rovněž svou první otevřenou stranou odnímatelně připojena vytvořená soustava dvojstěnných vakuových skleněných trubic 2. Druhá strana dvojstěnných vakuových skleněných trubic 2 je vzduchotěsně uzavřena. K jedné straně páteřní trubice 1 je připojen vstup 5 tlakového vzduchu, jehož zdrojem je ventilátor. Jako zdroj je možno použít i např. kompresor. Tento vzduch je veden páteřní trubkou 1 a tyčovými tryskami 3 do dvojstěnných vakuových skleněných trubic 2, kde dochází k jeho ohřevu. Ohřátý vzduch je pak vyveden do prostoru vytvořeného izolovaným krytem 4 páteřní trubice 1 a výstupem 6 z tohoto izolovaného krytu 1. do sběrného místa k dalšímu zpracování tohoto ohřátého vzduchu nebo přímo do vyhřívaného prostoru.

 

Př. 2. Zařízení k ohřevu vody podle OBR. 1 a OBR. 2 je tvořeno páteřní trubicí 1 pro rozvod vody, orientovanou vodorovně, kníž je kolmo k ose páteřní trubky 1 a v jedné rovině v pravidelných rozestupech pevně připojena jedna řada tyčových trysek 3, tvořící tak vertikálně uloženou soustavu tyčových trysek 3 pro rozvod vody určené k ohřevu. Každá z tyčových trysek 3 je uložena ve dvojstěnné vakuové skleněné trubici 2 z borosilikátového skla, opatřené vnitřním povlakem pro zvýšení absorbování slunečního tepla.
Tyčové trysky 3 jsou ve dvojstěnných vakuových skleněných trubicích 2 uloženy shodně s podélnými osami těchto dvojstěnných vakuových skleněných trubic 2. Páteřní trubice 1 je uložena v izolovaném krytu 4, do něhož je rovněž svou první otevřenou stranou odnímatelně připojena vytvořená soustava dvojstěnných vakuových skleněných trubic 2. Druhá strana dvojstěnných vakuových skleněných trubic 2 je vzduchotěsně uzavřena. K jedné straně páteřní trubice 1 je připojen vstup 5 tlakové vody, jehož zdrojem je čerpadlo. Tato voda je vedena páteřní trubkou 1 a tyčovými tryskami 3 do dvojstěnných vakuových skleněných trubic 2, kde dochází k jejímu ohřevu.
Ohřátá vodaje pak vyvedena do prostoru vytvořeného izolovaným krytem 4 páteřní trubice 1 a výstupem 6 z tohoto izolovaného krytu 1 přivedena k výměníku či bojleru a dále zapojena do požadovaného okruhu teplé vody vyhřívacího systému nebo přímo ke spotřebiči teplé vody do sběrného místa k dalšímu zpracování tohoto ohřátého vzduchu nebo přímo do vyhřívaného prostoru.

 

Př. 3 Zařízení k ohřevu vzduchu podle OBR. 3 je tvořeno páteřní trubicí 1 pro rozvod vzduchu, orientovanou svisle, k níž jsou kolmo k ose páteřní trubky 1 a v jedné rovině v pravidelných rozestupech pevně připojeny dvě řady tyčových trysek 3, tvořící tak horizontálně uloženou soustavu tyčových trysek 3 pro rozvod vzduchu určeného k ohřevu. Každá z tyčových trysek 3 je uložena ve dvojstěnné vakuové skleněné trubici 2, z borosilikátového skla, opatřené vnitřním povlakem pro zvýšení absorbování slunečního tepla. Tyčové trysky 3 jsou ve dvojstěnných vakuových skleněných trubicích 2 uloženy shodně s podélnými osami těchto dvojstěnných vakuových skleněných trubic 2. Páteřní trubice 1, je uložena v izolovaném krytu 4, do jejíhož prostoru je rovněž svou první otevřenou stranou odnímatelně připojena vytvořená soustava dvojstěnných vakuových skleněných trubic 2. Druhá strana dvojstěnných vakuových skleněných trubic 2 je vzduchotěsně uzavřena. K jedné straně páteřní trubice 1 je připojen vstup 5 tlakového vzduchu, jehož zdrojem je ventilátor. Jako zdroj je možno použít i např. kompresor. Tento vzduch je veden páteřní trubkou 1 a tyčovými tryskami 3 do dvojstěnných vakuových skleněných trubic 2, kde dochází k jeho ohřevu. Ohřátý vzduch je pak vyveden do prostoru vytvořeného izolovaným krytem 4, a výstupem 6 z tohoto krytu 4 do sběrného místa k dalšímu zpracování tohoto ohřátého vzduchu nebo přímo do vyhřívaného prostoru.

 

Př.4 Zařízení k ohřevu vody podle OBR. 3 je tvořeno páteřní trubicí 1 pro rozvod vody, orientovanou svisle, k níž jsou kolmo k ose páteřní trubky 1 a v jedné rovině v pravidelných rozestupech pevně připojeny dvě řady tyčových trysek 3, tvořící tak horizontálně uloženou soustavu tyčových trysek 3 pro rozvod vody určené k ohřevu. Každá z tyčových trysek 3 je uložena ve dvojstěnné vakuové skleněné trubici 2, z borosilikátového skla, opatřené vnitřním povlakem pro zvýšení absorbování slunečního tepla. Tyčové trysky 3 jsou ve dvojstěnných vakuových skleněných trubicích 2 uloženy shodně s podélnými osami těchto dvojstěnných vakuových skleněných trubic 2. Páteřní trubice 1 je uložena v izolovaném krytu 4, do jejíhož prostoru je rovněž svou první otevřenou stranou odnímatelně připojena vytvořená soustava dvojstěnných vakuových skleněných trubic 2. Druhá strana dvojstěnných vakuových skleněných trubic 2 je vzduchotěsně uzavřena. K jedné straně páteřní trubice 1 je připojen vstup 5 tlakové vody, jehož zdrojem je čerpadlo. Tato voda je vedena páteřní trubkou 1 a tyčovými tryskami 3 do dvojstěnných vakuových skleněných trubic 2, kde dochází k jejímu ohřevu. Ohřátá voda je pak vyvedena do prostoru vytvořeného izolovaným krytem 4, a výstupem 6 z tohoto krytu 4 přivedena k výměníku či bojleru a dále zapojena do požadovaného okruhu teplé vody vyhřívacího systému nebo přímo ke spotřebiči teplé vody.

 

Př. 5 Zařízení k ohřevu vzduchu podle OBR. 4 je tvořeno páteřní trubicí 1 pro rozvod vzduchu, orientovanou svisle, k níž je pod úhlem 20° k ose páteřní trubky 1 a v jedné rovině v pravidelných rozestupech pevně připojena jedna řada tyčových trysek 3, tvořící šikmo uloženou soustavu tyčových trysek 3 pro rozvod vzduchu určeného k ohřevu. Každá z tyčových trysek 3 je uložena ve dvojstěnné vakuové skleněné trubici 2 z borosilikátového skla, opatřené vnitřním povlakem pro zvýšení absorbování slunečního tepla. Tyčové trysky 3 jsou ve dvojstěnných vakuových skleněných trubicích 2 uloženy shodně s podélnými osami těchto dvojstěnných vakuových skleněných trubic 2. Páteřní trubice 1, je uložena v prostoru vytvořeném izolovaným krytem 4, do něhož je rovněž svou první otevřenou stranou odnímatelně připojena vytvořená soustava dvojstěnných vakuových skleněných trubic 2. Druhá strana dvojstěnných vakuových skleněných trubic 2 je vzduchotěsně uzavřena. K jedné straně páteřní trubice 1 je připojen vstup 5 tlakového vzduchu, jehož zdrojem je ventilátor. Jako zdroj je možno použít i např. kompresor. Tento vzduch je veden páteřní trubkou 1 a tyčovými tryskami 3 do dvojstěnných vakuových skleněných trubic 2, kde dochází k jeho ohřevu. Ohřátý vzduch je pak vyveden do prostoru vytvořeného izolovaným krytem 4 a výstupem 6 z tohoto krytu 4 do sběrného místa k dalšímu zpracování tohoto ohřátého vzduchu nebo přímo do vyhřívaného prostoru.

 

Př.6 Zařízení k ohřevu vody podle OBR. 4 je tvořeno páteřní trubicí 1 pro rozvod vody, orientovanou svisle, k níž je pod úhlem 20° k ose páteřní trubky 1 a v jedné rovině v pravidelných rozestupech pevně připojena jedna řada tyčových trysek 3, tvořící šikmo uloženou soustavu tyčových trysek 3 pro rozvod vody určené k ohřevu. Každá z tyčových trysek 3 je uložena ve dvojstěnné vakuové skleněné trubici 2 z borosilikátového skla, opatřené vnitřním povlakem pro zvýšení absorbování slunečního tepla. Tyčové trysky 3 jsou ve dvojstěnných vakuových skleněných trubicích 2 uloženy shodně s podélnými osami těchto dvojstěnných vakuových skleněných trubic 2. Páteřní trubice 1, je uložena v prostoru vytvořeném izolovaným krytem 4, do něhož je rovněž svou první otevřenou stranou odnímatelně připojena vytvořená soustava dvojstěnných vakuových skleněných trubic 2. Druhá strana dvojstěnných vakuových skleněných trubic 2 je vzduchotěsně uzavřena. K jedné straně páteřní trubice 1 připojen vstup 5 tlakové vody, jejímž zdrojem je čerpadlo. Tato voda je vedena páteřní trubkou 1 a tyčovými tryskami 3 do dvojstěnných vakuových skleněných trubic 2, kde dochází k jejímu ohřevu. Ohřátá vodaje pak vyvedena do prostoru vytvořeného izolovaným krytem 4 a výstupem 6 z tohoto krytu 4 přivedena k výměníku či bojleru a dále zapojena do požadovaného okruhu teplé vody vyhřívacího systému nebo přímo ke spotřebiči teplé vody.

 

Uvedené příklady provedení jsou jen ilustrační, je možné použít jak kombinace uvedených příkladů použití, tak i jejich další modifikace.
Zařízení k ohřevu vzduchu nebo vody podle tohoto technického řešení je použitelné jak v do-mácnostech, tak i v průmyslových provozech a to zejména v přechodných ročních obdobích, kdy se nepoužívají běžné topné prostředky.
Zařízení lze v kombinaci s fotovoltaickými prvky pro pohon zdroje tlakového vzduchu nebo vody použít i bez zajištěného přívodu elektrické energie např. na chatách, v kempech, chalu-pách, při výzkumných expedicích v nepřístupném terénu apod.


 

Fotogalerie